Making of “People first”
29/06/2020

Quant de temps portem sense donar-nos compte de qui fa les coses realment? El nostre vídeo corporatiu mostra la importància de les persones en qualsevol feina: en el camp, en una oficina, en una plataforma logística, en un bar, en un supermercat o un laboratori. Com seria un lloc de treball sense persones? Per nosaltres són el més important: People first.