Estudi sobre l’ocupació a l’hosteleria 2022

Estudi sobre l’ocupació a l’hosteleria 2022

L’estudi conclou que el sector a Espanya no és suficientment atraient per captar i fidelitzar el talent. El 68,6% no s’hi veu treballant d’aquí a 5 anys i gairebé un 40% dels qui treballen no ho recomanaria. L’informe analitza en profunditat les oportunitats que generen les...

Més informació
Excel·lència i valors 2019

Excel·lència i valors 2019

Segons l’estudi “Excel·lència i valors”, basat en l’avaluació dels nivells de satisfacció i identificació dels treballadors espanyols amb les empreses amb una mostra de més de 6.000 persones, el 70% dels empleats amb contracte indefinit no se sent feliç a la feina, tot...

Més informació
Radiografia Employee Branding 2019

Radiografia Employee Branding 2019

L’Employee branding és important pel 86% de les empreses, una xifra que augmenta un 6% respecte a l’any passat, ja que al 2018 se situava al 80%. Segons l’estudi, un 88% de les empreses afirma disposar d’un o més perfils corporatius a les principals xarxes socials i...

Més informació
Radiografia Employee Branding 2018

Radiografia Employee Branding 2018

Segons l’estudi, un 93% de les empreses asseguren disposar d’un o més perfils corporatius a les principals xarxes socials i professionals, una tendència a l’alça ja que el 2017 el percentatge de companyies que comptaven amb xarxes socials corporatives era del 78%. Tot i...

Més informació