Avís legal

Aquesta pàgina Web és propietat d’EUROFIRMS GROUP, S.L.U., amb domicili a C. Pla de l’Estany, 17 (17244 Cassà de la Selva), NIF número B55234694, inscrita al Registre Mercantil de Girona al Tom 720, foli 169, full GI-13787.

EUROFIRMS GROUP engloba a les següents empreses:

 • CLAIRE JOSTER GROUP SLU – B55319099
 • CORNERJOB SPAIN – B66621723
 • EUROFIRMS CHILE EST SPA – 77038711-6
 • EUROFIRMS ETT, SLU – B17880550
 • EUROFIRMS FUNDACIÓ – G17966532
 • EUROFIRMS PORTUGAL SGPS – 513756426
 • EUROFIRMS SERVIÇOS LDA – 510670385
 • EUROFIRMS TALENT LDA – 513499237
 • EUROFIRMS TRABALHO TEMPORARIO LDA – 510661408
 • INNERIA CHILE SPA – 77038708-6
 • INNERIA CLEANING SLU – B83944611
 • INNERIA CONTACT CENTER SLU – B87558920
 • INNERIA SOCIAL SLU – B33846197
 • INNERIA SOLUTIONS SLU – B83327460
 • INNERIA CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO – B93484798
 • JOB DIGITAL NETWORKS – B66583907
 • TALENT SAVIOR TRAINING, SLU – B17601626
 • TALENT SAVIOR, SLU – B86594264

Per a qualsevol consulta o proposta, contacteu-nos trucant al telèfon + 34 972 18 10 10, a l’e-mail [email protected] o amb el Delegat de Protecció de Dades: [email protected]

Aquesta pàgina Web es regeix per la normativa exclusivament aplicable a Espanya, quedant sotmesa a aquesta, tant nacionals como estrangers que utilitzin aquest Web.

L’accés a la nostra pàgina Web per part de l’USUARI és gratuït i està condicionat a la prèvia lectura i acceptació íntegra, expressa i sense reserves de les presents CONDICIONS GENERALS D’ÚS vigents en el moment de l’accés, que preguem que llegeixi detingudament. L’USUARI en el moment que utilitza el nostre portal, els seus continguts o serveis, accepta i es sotmet expressament a les condicions generals d’ús del mateix. Si l’usuari no estigués d’acord amb les presents condicions d’ús, haurà d’abstenir-se d’utilitzar aquest portal i operar mitjançant el mateix.

En qualsevol moment podrem modificar la presentació i configuració del nostre Web, ampliar o reduir serveis, i fins i tot suprimir-lo de la xarxa, així com els serveis i continguts prestats, tot això  de forma unilateral i sense previ avís.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Tots els continguts, textos, imatges, i codis font són propietat d’EUROFIRMS GROUP, S.L.U. o de tercers dels quals s’han adquirit els seus drets d’explotació, i estan protegits pels drets de Propietat Intel·lectual i Industrial.

L’usuari únicament té dret a un ús privat d’aquests, sense ànim de lucre, i necessita autorització expressa per modificar-los, reproduir-los, explotar-los, distribuir-los o exercir qualsevol dret que pertanyi al seu titular.

EUROFIRMS és una marca registrada, i està prohibida la seva reproducció, imitació, utilització o inserció d’aquestes marques sense la nostra deguda autorització.

L’establiment d’enllaços al nostre portal no confereix cap dret sobre el mateix. Així mateix, el simple fet d’establir un enllaç a la nostra pàgina web no dona dret a atorgar-se la categoria de col·laborador o soci.

EUROFIRMS GROUP queda exonerat de responsabilitat per qualsevol reclamació respecte als drets de propietat intel·lectual dels articles i imatges publicades per tercers en el seu portal.

Està absolutament prohibida la imitació ja sigui total o parcial del nostre portal.

CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS

L’accés a la nostra pàgina Web és gratuït i no exigeix subscripció o registre previ. No obstant això, determinats serveis són d’accés restringit a determinats usuaris i requereixen haver realitzat un procés de registre i/o la identificació mitjançant contrasenyes. Aquests serveis quedaran degudament identificats al Web.

L’enviament de dades personals implica l’acceptació expressa per part de l’USUARI de la nostra política de privacitat.

L’usuari ha d’accedir a la nostra pàgina Web conforme a la bona fe, les normes d’ordre públic i a les presents Condicions Generals d’ús. L’accés al nostre Web es realitza sota la pròpia i exclusiva responsabilitat de l’usuari, que respondrà en tot cas dels danys i perjudicis que pot causar a tercers o a nosaltres mateixos.

L’usuari té expressament prohibida la utilització i obtenció dels serveis i continguts oferts en aquesta pàgina web, per procediments diferents als estipulats en les presents condicions d’ús.

L’USUARI té prohibit qualsevol tipus d’acció sobre el nostre portal que origini una excessiva sobrecàrrega de funcionament als nostres sistemes informàtics, així com la introducció de virus, o instal·lació de robots, o software que alteri el normal funcionament del nostre web, o en definitiva pugui causar danys als nostres sistemes informàtics.

Tenint en compte la impossibilitat de control respecte a la informació, continguts i serveis que continguin altres pàgines web a les quals es pugui accedir a través dels enllaços que la nostra pàgina web pugui posar a la seva disposició, li comuniquem que EUROFIRMS GROUP queda eximida de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota classe que puguin derivar per la utilització d’aquestes pàgines web, alienes a nostra empresa, per part de l’usuari.

EUROFIRMS GROUP es reserva el dret unilateral i sense preavís de donar de baixa a qualsevol USUARI que l’organització entengui que ha vulnerat les condicions que regeixen l’ús de la nostra pàgina web, sense que l’USUARI tingui dret a reclamació de cap tipus per aquest tipus d’accions. De la mateixa manera, es reserva el dret d’exercitar les accions legals oportunes contra aquells que vulnerin les presents condicions generals d’ús, acceptant l’USUARI que la no iniciació d’aquestes accions no constitueix una renúncia formal a les mateixes, romanent aquestes vigents fins als terminis legals de prescripció de les infraccions.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

La confidencialitat i la seguretat són valors primordials d’EUROFIRMS GROUP i, en conseqüència, assumim el compromís de garantir la privacitat de l’Usuari en tot moment i de no recavar informació innecessària.

El subministrament de dades personals a través del nostre portal requereix una edat mínima de 14 anys i l’acceptació expressa de la nostra Política de Privacitat.

RESPONSABILITATS

En posar a disposició de l’usuari aquesta pàgina Web volem oferir-li un servei de qualitat, utilitzant la màxima diligència en la prestació del mateix, així com en els mitjans tecnològics utilitzats. No obstant això, no respondrem de la presència de virus i altres elements que d’alguna manera puguin perjudicar el sistema informàtic de l’usuari.

EUROFIRMS GROUP no garanteix que la disponibilitat del servei sigui continua i ininterrompuda, per circumstàncies originades per problemes a la xarxa d’Internet, averies en els dispositius informàtics o altres circumstàncies imprevisibles, de manera que l’USUARI accepta suportar dins d’uns límits raonables aquestes circumstàncies, per la qual cosa renuncia expressament a reclamar a EUROFIRMS GROUP qualsevol responsabilitat pels possibles errors i ús del servei.

L’USUARI assumeix tota la responsabilitat derivada de l’ús de la nostra pàgina web, essent l’únic responsable de tot efecte directe o indirecte que sobre la pàgina web es derivi, incloent, de forma enunciativa i no limitativa, tot resultat econòmic, tècnic i/o jurídic advers, així com la defraudació de les expectatives generades pel nostre portal, obligant-se l’usuari a mantenir indemne a EUROFIRMS GROUP per qualsevol reclamació derivada, directament o indirectament d’aquests fets.

EUROFIRMS GROUP no garanteix l’exactitud, veracitat i vigència dels continguts d’aquesta pàgina web, ja siguin propis, de tercers, o enllaçables a altres webs, quedant totalment exonerada de qualsevol responsabilitat derivada de l’ús dels mateixos.

EUROFIRMS GROUP queda exonerada de qualsevol responsabilitat derivada de qualsevol reclamació, inclòs el pagament d’honoraris a advocats, per les demandes i reclamacions originades per tercers per l’incompliment per part de l’USUARI de les nostres condicions d’ús, accés i política de privacitat, o qualsevol altra reclamació per l’incompliment de la legislació vigent.

L’USUARI reconeix que ha entès tota la informació respecte a les condicions d’ús del nostre portal, i reconeix que són suficients per a l’exclusió de l’error en les mateixes, i per tant, les accepta íntegrament i expressament.

L’USUARI és plenament conscient que la simple navegació per la present pàgina web, així com la utilització dels seus serveis, implica l’acceptació de les presentes condicions d’ús.

Tot el referent a la nostra pàgina web, es regeix exclusivament por les lleis espanyoles. En el cas que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o diferència entre les parts en relació amb la interpretació i contingut de la present pàgina web, totes les parts es sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de Girona.

VIGÈNCIA DE LES CONDICIONS GENERALS D’ACCÉS A LA WEB

Les presents Condicions Generals d’Ús han estat modificades amb data 22/08/2019. En qualsevol moment podem procedir a la seva modificació: si us plau, comprovi la data d’emissió cada vegada que es connecti a la nostra pàgina Web i així tindrà la certesa que no s’ha produït cap modificació  que li afecti.

Per a qualsevol qüestió respecte a les Condicions d’Ús de la nostra pàgina web, pot posar-se en contacte amb nosaltres en les dades a dalt indicades, o amb Lant Abogados a [email protected] o a www.lant-abogados.com.