Radiografia Employee Branding 2018

L’informe és un reflex de la realitat i la tendència de les empreses espanyoles a l’hora d’aplicar l’Employee Branding. El 93% de les empreses estan a les xarxes socials i professionals i cada vegada més aposten per la formació en matèria de xarxes socials (un 30%). L’Employee Branding és important per més del 80% de les empreses, però només un 30% han desenvolupat un pla específic.

Segons l’estudi, un 93% de les empreses asseguren disposar d’un o més perfils corporatius a les principals xarxes socials i professionals, una tendència a l’alça ja que el 2017 el percentatge de companyies que comptaven amb xarxes socials corporatives era del 78%. Tot i així, només un 30% d’aquestes empreses ofereixen formació als seus empleats en matèria de xarxes socials. Una xifra que ha augmentat un 10% respecte a l’any anterior, ja que el 2017 només el 20% de les companyies assegurava invertir en aquest tipus de formació.

Descarregar l’estudi – Employee Branding 2018