Radiografia Employee Branding 2019

L’estudi realitzat per Eurofirms mostra la realitat i la tendència de les empreses a l’hora d’aplicar l’Employee branding com a recurs de comunicació de la marca i dels valors de l’ organització, aconseguint treballadors alineats amb la cultura d’empresa, que actuen com a ambaixadors de la marca i aconsegueixen atraure el talent més adequat a cada organització.

L’Employee branding és important pel 86% de les empreses, una xifra que augmenta un 6% respecte a l’any passat, ja que al 2018 se situava al 80%.

Segons l’estudi, un 88% de les empreses afirma disposar d’un o més perfils corporatius a les principals xarxes socials i professionals, una tendència que ha disminuït lleument amb relació amb el 2018 quan el percentatge de companyies que comptaven amb xarxes socials corporatives era del 93%. Tot i això, només un 39% d’aquestes empreses ofereix formació als seus treballadors en matèria de xarxes socials. Un percentatge que ha augmentat un 9% respecte a l’any anterior, ja que el 2018 només el 30% de les companyies invertia en aquest tipus de formació.

Descarrega l’estudi – Radiografia Employee Branding 2019

    Tancar
    El mercat laboral de la nova economia digital
    El nou estudi d’Eurofirms Groups sobre el talent IT, amb enquestes a 1.200 a professionals del sector i entrevistes a experts.
    Descarrega'l