El 86% de les empreses consideren fonamental l’Employee branding com a part de la seva estratègia de comunicació i atracció de talent.

Eurofirms Group presenta, per tercer any consecutiu, la radiografia de l’Employee branding a les empreses d’Espanya, que reflecteix la realitat i la tendència de les empreses espanyoles a l’hora d’aplicar aquest recurs per comunicar la seva cultura i valors. L’Employee branding és important pel 86% de les empreses, una xifra que augmenta un 6% respecte a l’any passat, ja que al 2018 se situava al 80%. El 88% de les empreses estan presents a les xarxes socials i professionals, i cada vegada més aposten per la formació en matèria de xarxes socials (un 35%).

21/01/2020

Descarrega l’informe aquí

Eurofirms Group, primera empresa nacional de Recursos Humans, ha presentat per tercer any consecutiu la “Radiografía del Employee branding en las empresas de España”, basada en un estudi realitzat a representants de 175 empreses espanyoles. Segons aquest informe, que és un reflex de l’Employee branding a Espanya, el 88% de les empreses compta amb perfils professionals a les xarxes socials i el 86% considera important l’Employee branding com a part de la seva estratègia de comunicació i atracció de talent.  

L’estudi realitzat per Eurofirms Group mostra la realitat i la tendència de les empreses a l’hora d’aplicar l’Employee branding com a recurs de comunicació de la marca i dels valors de l’ organització, aconseguint treballadors alineats amb la cultura d’empresa, que actuen com a ambaixadors de la marca i aconsegueixen atraure el talent més adequat a cada organització.

Un 88% de les empreses tenen presència a les xarxes socials i professionals.

Segons l’estudi, un 88% de les empreses afirma disposar d’un o més perfils corporatius a les principals xarxes socials i professionals, una tendència que ha disminuït lleument amb relació amb el 2018 quan el percentatge de companyies que comptaven amb xarxes socials corporatives era del 93%. Tot i això, només un 39% d’aquestes empreses ofereix formació als seus treballadors en matèria de xarxes socials. Un percentatge que ha augmentat un 9% respecte a l’any anterior, ja que el 2018 només el 30% de les companyies invertia en aquest tipus de formació.

repte8M
Creia que no podia estar més discriminada pel fet de ser dona. Llavors em vaig quedar en cadira de rodes.