Samenwerkingsovereenkomsten met soortgelijke organisaties: de Eurofirms Groep en onze stichting zijn samenwerkingsovereenkomsten aangegaan met soortgelijke organisaties die werken aan gemeenschappelijke doelstellingen. In dit verband werken we samen met het Rode Kruis, de bankstichting La Caixa en de stichting Convent de Santa Clara om de arbeidsintegratie te bevorderen van mindervaliden en mensen die met sociale uitsluiting worden bedreigd. Wij organiseren ook workshops over werkgelegenheidsbegeleiding voor de deelnemers van de programma’s van deze organisaties.

Bevordering van gezondheid, onderwijs, cultuur en sport: zowel op lokaal als op nationaal niveau werken wij samen met organisaties die gezondheid (Fundación Lucha contra el Sida), cultuur (Palau de la Música) en sport (sportverenigingen in onze directe omgeving) bevorderen. Op onderwijsgebied zijn we begunstigers van de universiteit van Girona (UdG).

Leveranciersbeheer: via ons leveranciersbeheer zorgen wij ervoor dat onze leveranciers aan de kwaliteitsnormen voldoen, een gemeenschappelijke manier van werken hebben en zich om het welzijn van de mensen bekommeren.