Intern gendergelijkheidsbeleid: De Eurofirms Groep is gebaseerd op respect voor wat onlosmakelijk verbonden is met gelijkheid en het niet-discriminatiebeginsel.

We hebben ook een gelijkheidsplan opgesteld waarin de gelijkheid wordt gewaarborgd tussen mannen en vrouwen in alle functies en werkcentra van de groep in alle landen waar de groep actief is.

Gelijkheid en niet-discriminatie van kandidaten: ons selectieproces is gebaseerd op gelijkheid en niet-discriminatie van kandidaten op basis van geslacht, leeftijd, lichamelijke beperking, ras, levensbeschouwing, religie of economische status. Om dit te bereiken hebben wij een methode en technologische hulpmiddelen ontwikkeld die ervoor zorgen dat alle kandidaten en bedrijven gelijke kansen hebben waarbij we per geval de vaardigheden, competenties en het professionalisme toetsen aan het gezochte profiel.

Gelijke deelname: we zorgen voor een volledige en daadwerkelijke gelijke deelname van vrouwen en gelijke kansen op leiderschap op alle besluitvormingsniveaus van de onderneming.

Percentage mannen en vrouwen werkzaam in de Eurofirms Group
Percentage mannen en vrouwen in leidinggevende functies in de Eurofirms Group