Bedrijfseigen technologie voor personeelsbeheer: Het streven naar innovatie is een van de pijlers van de Eurofirms-groep, wat heeft geleid tot de ontwikkeling van technologische hulpmiddelen die het personeelsbeheer verbeterd en de impact op het milieu verminderen. Een van onze belangrijkste acties is het terugdringen van het papierverbruik, maar uiteindelijk willen we het papierverbruik straks volledig afschaffen. Deze maatregel bestaat uit verschillende acties en indicatoren:

  • Interne en externe bewustmaking om geen documenten meer te printen, zoals e-mails, contracten en andere informatie
  • Voortdurende verbetering en verspreiding van ons platform voor de elektronische ondertekening van documenten, zowel online als via de Eurofirms-app
  • Digitaal archief van contractuele documentatie (zowel klanten als werknemers)
  • Cultuur die recycling aanmoedigt: gebruik van gerecycleerd papier voor documentatie die op papier moet worden afgedrukt
  • Indexering van elektronisch en digitaal ondertekende documenten ten opzichte van papieren documenten
  • Tijdcontrole-app die het gebruik van papieren tijdtabellen volledig overbodig maakte
  • Digitale catalogi: we hebben alle papieren catalogi en presentaties afgeschaft