Tecnologia pròpia per a la gestió de persones: l’aposta per la innovació és un dels pilars d’Eurofirms Group que ha donat lloc al desenvolupament de recursos tecnològics que milloren la gestió de les persones i redueixen l’impacte mediambiental. Una de les nostres principals accions consisteix en reduir el consum de paper, fins a poder arribar a eliminar-lo del tot en un futur proper. Aquesta mesura consta de diferents actuacions i indicadors:

  • Conscienciació interna i externa de la importància de no imprimir documentació: e-mails, contractes i altra informació.
  • Millora contínua i difusió de la nostra plataforma de firma electrònica de documents, a través de la web i l’app Eurofirms.
  • Arxiu digital de documentació contractual (tant de clients com de treballadors).
  • Cultura que fomenta el reciclatge: ús de paper reciclat per a la documentació imprescindible d’imprimir en paper.
  • Seguiment de l’índex de documentació signada electrònica i digitalment versus la signada en paper.
  • App per al control horari, que elimina en la seva totalitat l’ús de fulls d’hores en paper.
  • Catàlegs digitals: hem eliminat tots els catàlegs o presentacions en paper.