Fundació Eurofirms: ens mouen la responsabilitat, la igualtat i el compromís, valors mitjançant els quals volem aconseguir un mercat laboral més equitatiu demostrant que darrere la discapacitat hi ha persones amb grans capacitats i talents. La Fundació Eurofirms va néixer fa més de 10 anys, fruit del compromís social d’Eurofirms Group, i la seva missió és aconseguir una societat més justa i inclusiva. Treballem per normalitzar la discapacitat i potenciar la cultura de la igualtat en el món laboral.

Empresa internacional: la nostra presència en diferents països ha potenciat la creació d’un equip multicultural, format per persones de diverses nacionalitats, fet que ens enriqueix professional i culturalment. També en aquesta línia, tots els nostres processos de selecció estan enfocats a trobar els millors professionals per a cada perfil, independentment de les qüestions d’edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió o situació econòmica.

Nacionalitats dels treballadors estrangers posats a disposició

Entorns laborals inclusius: a través de la Fundació Eurofirms, hem realitzat un estudi per mostrar el grau inclusió dels entorns laborals a les empreses d’Espanya, valorant qüestions relacionades amb l’accessibilitat, les responsabilitats, la formació i informació, el tracte i les relacions professionals que reben i perceben les persones amb discapacitat en relació en el seu lloc de treball.