Convenis de col·laboració amb entitats afins: tant des d’Eurofirms Group com a través de la nostra Fundació, tenim convenis de col·laboració amb entitats afins a la nostra, que treballen per a objectius comuns. En aquest sentit, col·laborem amb la Creu Roja, la Fundació Bancària La Caixa o la Fundació Convent de Santa Clara, per aconseguir la integració laboral de persones amb discapacitat i amb risc d’exclusió social. Realitzem també tallers d’orientació laboral als usuaris de programes d’aquestes entitats.

Promoció de la salut, l’educació, la cultura i l’esport: tant a nivell local como nacional, col·laborem amb entitats que promocionen la salut (Fundació Lluita contra la Sida), la cultura (Palau de la Música) i l’esport (associacions esportives properes al nostre entorn local immediat). A nivell educatiu, som patrons de la UdG.

Gestió de proveïdors: a través de la nostra gestió de proveïdors, assegurem que aquests compleixen uns estàndards de qualitat, comparteixen una mateixa manera de treballar i es preocupen pel benestar de les persones.