Aconseguir una feina digna pel màxim nombre de persones: el projecte d’Eurofirms Group passa per ser una empresa de referència en el sector, per la qualitat de les nostres aportacions, pel volum de la nostra activitat i per un ampli abast geogràfic. Hem creat un projecte il·lusionant, que permeti a les persones realitzar-se professional i personalment. Una oportunitat de desenvolupament i creixement per als nostres treballadors i col·laboradors.

Enquestes de satisfacció: l’equip de persones que integrem Eurofirms Group estem compromesos amb la millora contínua de la nostra manera de treballar, perseguint sempre el benestar i l’excel·lència. Anualment, elaborem enquestes de satisfacció amb els nostres clients i treballadors, que ens permeten conèixer i seguir la qualitat del nostre servei. Hem aconseguit uns resultats excel·lents, superant en la majoria de les preguntes el 85% de la puntuació sobre 100.

Satisfacció treballadors
Satisfacció clients

Plataformes per facilitar l’accés a les ofertes de feina: hem desenvolupat eines pròpies per facilitar l’accés a les ofertes de feina pròpies i de terceres empreses a totes les persones que estan fent cerca activa. Per això, comptem amb la borsa de treball temporal web d’Eurofirms ETT, l’app Eurofirms, el marketplace i l’app de CornerJob i la web de Claire Joster, amb ofertes de selecció de personal per a tot tipus de perfils.

Protecció dels drets laborals, salari digne i pagament de nòmines: des de la nostra àrea Laboral i Legal, garantim el compliment de la legalitat en totes les contractacions pròpies i posades a disposició, així com la remuneració en base als salaris establerts per conveni. Comptem amb una app de registre d’hores que agilitza el pagament de nòmines dels treballadors posats a disposició. Totes aquestes pràctiques s’estenen també a l’equip intern.

Col·laborem amb la generació de riquesa: tot i que el nostre objectiu final no és la facturació, ens sentim molt orgullosos dels resultats obtinguts gràcies al compromís i al treball ben fet per part del nostre equip. Contribuïm així a la generació del valor econòmic i el creixement de l’economia.

Bloc Peole first: el nostre bloc People first és un espai d’inspiració amb entrevistes i articles que comparteixen un eix comú: les persones. Valors, innovació, talent, xarxes socials, tecnologia, diversitat, treball, motivació… Compartim diferents temes, tendències, notícies d’interès humà i donem veu a organitzacions i empreses que es preocupen pel seu equip des de diferents òptiques i sectors, procurant crear espais de treball que generin benestar. People first és el nostre granet de sorra per crear un món millor.