La igualtat de gènere és un dret fonamental i és un dels fonaments essencials per construir un món pacífic, pròsper i sostenible.

Polítiques internes d’igualtat de gènere: Eurofirms Group es basa en el respecte, amb la qual cosa la pròpia essència ja porta intrínseca la igualtat i la no discriminació. Disposem també d’un Pla d’Igualtat que garanteix la igualtat de gènere en tots els llocs i centres de treball del grup ubicats en els diferents països on té presència.

Igualtat i no discriminació de candidats: el nostre procés de selecció parteix de la base de la igualtat i la no discriminació de candidats per raó de sexe, edat, raça, discapacitat, ideologia, religió o situació econòmica. Per aquest motiu, la nostra metodologia i les eines tecnològiques que hem desenvolupat asseguren als candidats i a les empreses la igualtat d’oportunitats per a qualsevol persona, valorant en cada cas les capacitats, les competències i la professionalitat en relació al perfil sol·licitat.

Igualtat de participació: treballem i practiquem la plena i efectiva igualtat de participació de les dones, així com la igualtat d’oportunitats de lideratge a tots els nivells decisoris de l’empresa.

Percentatge d’homes i dones que treballen a Eurofirms Group.
Percentatge d’homes i dones que són Leaders a Eurofirms Group