Ons maatschappelijk doel is onder meer gericht op innovatie en maatschappelijke duurzaamheid. Vandaar dat wij binnen Eurofirms Groep de verplichting op ons nemen om actief de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties in het kader van de agenda voor 2030 te ondersteunen. De 193 lidstaten van de VN hebben in 2015 de agenda voor 2030 goedgekeurd, met 17 duurzame ontwikkelingsdoelen en 169 daaraan gekoppelde doelen op maatschappelijk, economisch en milieugebied, die bedrijven op een bijzondere manier uitdagen en medeverantwoordelijk maken voor het behalen van deze SDG’s.

In de Eurofirms Groep hebben we de SDG’s geïntegreerd als een kader voor het creëren van gedeelde waarden. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat al onze activiteiten overeenkomen met ons maatschappelijke doel en een positieve impact hebben op onze samenleving, waarbij we ons richten op die gebieden waar onze impact groter en relevanter is, zonder anderen te verwaarlozen die minder relevant zijn voor ons bedrijf.

SDG 4

Onderwijs maakt opwaartse sociaaleconomische mobiliteit mogelijk. Wij dragen bij tot de ontwikkeling van vaardigheden voor toegang tot werkgelegenheid, fatsoenlijk werk en ondernemerschap.

SDG 5

Gendergelijkheid is een fundamenteel recht en vormt een van de essentiële grondslagen voor de opbouw van een vreedzame, welvarende en duurzame wereld.

SDG 10

Sociale, economische en politieke integratie van alle mensen, ongeacht leeftijd, lichamelijke beperking, ras, levensbeschouwing, religie of economische status of andere omstandigheden.