ODS 3

Garantir una vida sana i promoure el benestar a totes les edats és essencial per al desenvolupament sostenible.

ODS 4

L’educació permet la mobilitat socioeconòmica ascendent. Contribuïm al desenvolupament de competències per accedir a l’ocupació, el treball decent i l’emprenedoria.

ODS 5

A Eurofirms Group disposem d’un pla d’igualtat que recull les mesures que realitzem per mantenir el mateix tracte i les mateixes oportunitats entre dones i homes. La igualtat forma part de la nostra cultura i del nostre propòsit social.

ODS 10

Inclusió social, econòmica i política de totes les persones, independentment de la seva edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió o situació econòmica o altra condició.

ODS 12

Desenvolupament d’accions per aconseguir la gestió sostenible i l’ús eficient dels recursos naturals, així com activitats de prevenció, reducció, reciclatge i reutilització.